Transformers


کارتون انیمیشنی است که در آن برخی وسایل الکتریکی موجودات جدیدی هستند که با استفاده از هوش مصنوعی قادر به تغییر شکل وطغیان هستند این موجودات به دو دسته طرفداران انسانها و دشمنان آنها تقسیم می‌شوند و به جنگ با یکدیگر می‌پردازند اسباب بازی های این مجموعه بر اساس شخصیت های این کارتون طراحی شده است

برندها
مرتب سازی بر اساس