Super Heroes

شرکت لگو با اقتباس از مجموعه پرطرفدار تلویزیونی Batman در دهه ۱۹۶۰ میلادی، این بسته ویژه لگو را طراحی نموده است.
Batman و Robin با همکاری یکدیگر تصمیم می گیرند که با تبهکارهای مزاحم مبارزه کنند. مخفیگاه آن ها شامل آزمایشگاه، کامپیوتر، ماشین و هلی کوپتر با قابلیت پرتاب گلوله های آتشین و وسایل دیگری نیز می باشد.
همچنین دیوار بیرونی آن مخفیگاه نبز قابل صعود بوده و شخصیت های اصلی این مجموعه از طریق درگاه کتابخانه مبدل و میله مارپیچی، وارد غار مخفی خود شده، هویت خود را به Batman و Robin تغییر داده و مبارزه خود با تبهکاران را آغاز می کنند.

برندها
مرتب سازی بر اساس