Nexo Knights

LEGO Nexo Knights داستان یک قلعه خیالی است که در سال ۲۰۱۶ معرفی شده و بخش های تشکیل دهنده این مجموعه شامل قلعه شناور، اسب، منجنیق و گدازه های پرتابی می باشند.
این داستان تخیلی در زمان فرمانروایی شوالیه های Nexo اتفاق می افتد و ماموریت آن ها شکست دادن ژوکر اهریمنی، کتاب هیولاها و لشکر هیولاهایی است که گدازه پرتاب می کنند.
Clay فرمانده شوالیه های Nexo می باشد و فرماندهی شوالیه های دیگر به نام های Macy, Lance, Aaron, Axl را برعهده دارد. سلاح ها و قدرت های هریک از شوالیه ها هم تهاجمی و هم دفاعی می باشند و هریک از شوالیه ها سلاح های مربوط به خودشان را دارند.
تعدادی از کالاهای LEGO Nexo Knights و سایر شاخه های لگو در این قسمت معرفی می شوند.

برندها
مرتب سازی بر اساس