ESM - Force & Motion

این مجموعه مطابق دوره های مکانیک مقدماتی و مکانیک پیشرفته میباشد و مناسب برای سن 9 تا 17 سال میباشد.

بسته‌ی مکانیک مقدماتی یا ماشین‌های ساده در قالب داستان‌گویی و فعالیت‌های ساختنی با ابزار Duplo (قطعاتی بزرگ‌تر از قطعات عادی لگو) به آموزش عینی مفاهیم پایه‌ای مکانیک ماند چرخ‌دنده‌ها، اهرم‌ها، چرخ و محور و … می پردازد. مهارت‌هایی مانند استدلال، دست‌ورزی، منطق و محاسبات در این بسته مورد توجه قرار گرفته است.بسته‌ی نیرو و حرکت در بستر فعالیت‌های حل مسئله به آموزش مکانیزم‌های حرکتی و مفاهیم مکانیکی می‌پردازد. در این بسته علاوه بر اهداف مهارتی، تأکید بیش‌تری به اهداف دانشی از قبیل شناخت اهرم‌ها، چرخ‌دنده‌ها، قرقره‌ها و ساختارها شده است. از این بسته می‌توان برای آموزش دروسی مانند علوم، فیزیک، حرفه و فن و همایش‌های علمی تحقیقاتی بهره گرفت.

برندها
مرتب سازی بر اساس