شروين شهيدى

نام و نام خانوادگی: شروين شهيدى
سن: 12
شهر:
شرح

تصويرهاى ارسالى از کارهايى است که با استفاده از کدهاى 8083 و 8085 از سرى LEGO Star Wars ساخته شده اند.

آخرين تاريخ به روز رساني: دى ماه ۱۳۸۹