سينا باقرى

نام و نام خانوادگی: سينا باقرى
سن: 5
شهر: تهران
شرح

 تصويرهاى ارسالى از ساخت هواپيماى جنگى، ماشين و اسب است که از کد 5867 از محصولات لگو در ساخت آن ها استفاده شده است.

آخرين تاريخ به روز رساني: فروردين ماه ۱۳۹۰