امير حسين گروس پور

نام و نام خانوادگی: امير حسين گروس پور
سن: 12
شهر: تهران
شرح

توضيحات: تصوير ارسالى از کارى است که با استفاده از کد 7946 از محصولات لگو ساخته شده است.

آخرين تاريخ به روز رساني: مرداد ماه ۱۳۹۰