كسرى عنصرى نژاد

نام و نام خانوادگی: كسرى عنصرى نژاد
سن: 7
شهر: بوشهر
شرح


توضيحات: تصويرهاى ارسالى از کارهايى است که با استفاده از کد 8045 از محصولات لگو ساخته شده است.

آخرين تاريخ به روز رساني: آذر ماه ۱۳۹۰