از Nexo Knight هدیه بگیرید

با خرید هریک از بسته های لگوی Nexo Knight ، یکی از دو بسته زیر را بر اساس موجودی فروشگاه، به ارزش ۲۲،۰۰۰ تومان به عنوان هدیه در فروشگاه های مرکزی و نمایندگی های فروش گلوبال برند تویز دریافت خواهید نمود.

70372 - Combo NEXO Powers Wave1

70373 - Combo NEXO Powers Wave2