فروشگاه لگو اسکان جمعه ها باز است

به منظور رفاه حال مشتريان محترم، فروشگاه لگو اسكان جمعه ها تا پايان اسفندماه از ساعت ١١ صبح باز مى باشد