Lego Education

تیم لگوی آموزشی با معلمان و متخصصان آموزشی برای ارائه تجارب آموزشی و همچنین لذت بخش نمودن فرآیند آموزش همکاری پیوسته دارد و در حال حاضر طیف گسترده ای از منابع آموزشی فیزیکی و دیجیتالی را برای رشد خلاقیت ها و توانایی های نهفته دانش آموزان فراهم نموده است.

لگوی آموزشی باور دارد که گسترش دانش و ایجاد مهارت های دانشگاهی در قرن 21 باعث ایجاد بستری مناسب در جهت رشد خلاقیت ها و توانایی های افراد می گردد و همراه با مربیان، این هدف را دارد که تمامی دانش آموزان قادر به کسب موفقیت در درس های خود شده و برای چالش های زندگی آینده آماده گردند.

برای آگاهی بیشتر در مورد لگوی آموزشی در سایت گلوبال برند تویز به صفحه لگوی آموزشی میتوانید مراجعه کنید .

سایت لگوی آموزشی ایران به آدرس WWW.LEGOEDUCATION.IR 

برندها