مقاله های آموزشی
آشپزى همراه با کودکان در تعطيلات تابستانى
هنر آشپزى مى تواند به کودکان در يادگيرى و تمرين مفاهيم اوليه رياضى و همچنين توانايى هاى کلامى آن ها کمک بسيارى نمايد. و تجربه درست کردن غذا در کنار والدين مى تواند به بالا بردن اعتماد به نفس و به وجود آوردن زمينه اى براى عادت هاى غذايى سالم تاثير فراوانى خواهد داشت .
انتخاب اسباب بازى مناسب براى کودکان
کودکان دوست دارند که خلاق باشند و از قوه تخيل شان استفاده کنند. اسباب بازى ها فرصتى را براى آنها به وجود مى آورند تا تخيل و خلاقيت خود را بکار گيرند. والدين با فراهم آوردن فرصت هايى براى ايجاد خلاقيت در کودکان، مى توانند به رشد و اعتماد به نفس آنها کمک کنند.
شخصيت پردازى کودکان در بازى
هنگامى که کودک خود را مشغول شخصيت پردازى در بازى مى بينيد، مطمئن باشيد که در پس زمينه اين شخصيت سازى، قدرت تفکر عميقى وجود دارد. شخصيت سازى و بازى بسيار فراتر از سرگرمى است و مى تواند به توسعه فکرى و مهارت هاى حل مشکلات زندگى در آينده، برقرارى ارتباط با ديگران و تقويت رشد اجتماعى کودکان کمک کند.
بازگشت به مدرسه
بعد از گذشت تعطيلات تابستانى که براى کودکان سرشار از فعاليت هاى متنوع و متفاوت بوده، زمان آن رسيده است که کودکان و والدين آن ها براى شروع سال تحصيلى و بازگشت به مدرسه آمادگى هاى لازم را کسب نمايند. در اين مقاله به شرح اين موارد مى پردازيم.