شخصيت پردازى کودکان در بازى

هنگامى که کودک خود را مشغول شخصيت پردازى در بازى مى بينيد، مطمئن باشيد که در پس زمينه اين شخصيت سازى، قدرت تفکر عميقى وجود دارد.

شخصيت سازى و بازى بسيار فراتر از سرگرمى است و مى تواند به توسعه فکرى و مهارت هاى حل مشکلات زندگى در آينده، برقرارى ارتباط با ديگران و تقويت رشد اجتماعى کودکان کمک کند.

اين نوع بازى به کودکان شما اجازه مى دهد که نقش هاى جديدى را بازى نموده و روش هاى جديد نگرش به دنيا را امتحان کنند که همين موارد به شکوفايى فکر و رشد قوه تخيل در کودکان بسيار کمک مى کند. 

توسعه قوه تخيل کودکان و درگيرى در نقشى که در آن قرار مى گيرند، موجب رشد کودکان مى شود. درحقيقت اين شخصيت سازى و بازى، مرحله مهمى از زندگى آنها به شمار مى آيد.

به چند نکته جهت تشويق کودکان به بازى در نقش هاى گوناگون و شخصيت سازى در بازى کودکان مى توان اشاره کرد:

- تهيه و آماده کردن مجموعه اى از لباس ها و ابزارها جهت شخصيت پردازى نقش هاى گوناگون در بازى براى کودکان

- انجام بازى هاى ساده گروهى همراه با حدس زدن کلمه ها مانند بازى پانتوميم

- نگاه کردن به ابرها به همراه کودک و حدس زدن اينکه ابرها به چه اشکالى شباهت دارند و چگونه به نظر مى رسند

- گوش کردن به موسيقى به همراه کودک و صحبت کردن در مورد اينکه چه احساسى پيدا مى کنيد ( شادى، غم، خواب آلودگى و ...)

- خواندن کتاب هاى مختلف به همراه کودک

- تهيه و تدارک اسباب بازى هاى لازم در شخصيت سازى براى تشويق کودکان به خلاقيت و شکوفايى قوه تخيل کودکان

- ساختن داستان هاى تخيلى با کودک و ادامه دادن داستان با بکارگيرى قدرت فکر و تخيل کودک

- تنظيم زمان براى بازى با ديگر کودکان به منظور افزايش مهارت هاى اجتماعى کودکان

- با حروف الفبا بازى کنيد و مثل پانتوميم کلمه هايى را با حرکت دست و اشاره نشان دهيد که به يافتن حرف موردنظرتان کمک کند

- دانستن اين نکته که چه زمانى همبازى کودک خود هستيد و چه زمانى بايد کنار بنشينيد و از بازى او لذت ببريد

- به ياد داشته باشيد که پدر و مادر، اولين و بهترين همبازى کودکان خود هستند. بازى هاى شخصيت سازى به رشد کودکان شما کمک مى کند و سبب نزديکى شما به کودکانتان مى شود. 

نويسنده: دکتر کاتلين آلفانو