بازگشت به مدرسه

بعد از گذشت تعطيلات تابستانى که براى کودکان سرشار از فعاليت هاى متنوع و متفاوت بوده، زمان آن رسيده است که کودکان و والدين آن ها براى شروع سال تحصيلى و بازگشت به مدرسه آمادگى هاى لازم را کسب نمايند. در اين مقاله به شرح اين موارد مى پردازيم.

کودکان براى تطبيق خود با شرايط جديد مانند ورود به مدرسه و يا شروع کلاس جديد احتياج به زمان دارند. به آن ها يادآورى کنيد که روز اول مدرسه براى همه کمى اضطراب به همراه دارد، ولى به مرور زمان عادى خواهد شد.


بر روى موارد مثبت مدرسه رفتن تاکيد داشته باشيد، مانند گذراندن زمان با همکلاسى ها و دوستان قديمى و دوست شدن با همکلاسى هاى جديد، خريد وسايل جالب و هيجان انگيز براى مدرسه، انجام فعاليت هاى هاى گروهى مختلف مانند ورزش کردن و بازى هاى دسته جمعى.

مهم است که از نگرانى کودک خود آگاهى داشته باشيد و براى آمادگى کودکان در سال تحصيلى برنامه ريزى کنيد. اگر امکان داشته باشد، بهتر است هفته اول پس از مدرسه، پدر و مادر در منزل باشند. اما درصورتيکه پدر و مادرها ى شاغل اين امکان را نداشته باشند، بهتر است تلاش کنند تا بعدازظهرها مخصوصا در روزهاى اول مدرسه زمان بيشترى را به کودکان اختصاص دهند. 

اگر کودک شما قرار است به مدرسه جديدى برود، قبل از آغاز مدرسه همراه با فرزندتان ملاقاتى از آن مدرسه داشته باشيد و پس از شروع سال تحصيلى با والدين همکلاسى هاى فرزندتان در ارتباط باشيد. اين کار به شما و فرزندتان کمک مى کند تا با فضاى مدرسه جديد بهتر آشنا شويد. 

تلاش کنيد تا از چند هفته قبل از شروع مدرسه، ساعت خواب کودکان را به شرايط زمان مدرسه بازگردانيد. داشتن خواب و استراحت کافى براى ياد گيرى به کودکان آمادگى بيشترى مى دهد.

خوردن صبحانه سالم و مقوى به فعاليت هاى فکرى و جسمى کودک در مدرسه کمک زيادى مى کند.

تمام اطلاعاتى را که لازم است کودک به خاطر بسپارد را براى او يادداشت کنيد. مانند ساعت شروع کلاس ها، شماره کلاس، نام معلم و يا نام راننده سرويس مدرسه و ... 

با يادداشت کردن در يک تقويم ديوارى و يا در يک دفترچه، زمان امتحان ها، برنامه کلاس هاى فوق برنامه، زمان تحويل تمرين هاى درسى و ديگر مسائل درسى فرزندتان را ثبت نماييد.

تمام وسايلى که کودک شما براى مدرسه نياز دارد، از شب قبل از مدرسه براى او آماده سازيد. دفترهاى تمرين و کتاب ها و لوازم تحرير داخل کوله پشتى باشند و لباس هاى مدرسه در اتاق خواب کودک قرار داده شوند.

اگر کودک شما پياده به مدرسه مى رود، ايمن ترين مسير را براى او انتخاب نماييد. به کودک خود آموزش دهيد تا از غريبه ها خوراکى دريافت ننمايند و درخواست افراد ناآشنا را براى سوار شدن به اتومبيل آن ها را نپذيرند.

در صورتيکه والدين شاغل باشند، باتوجه به سن فرزندان بايد به روشى نحوه رسيدن کودک به خانه را کنترل نماييد. کودکان کم سن بايد حتما تحت نظر يک شخص بزرگسال قرار بگيرند. 

از امنيت کودک خود بعد از بازگشت از مدرسه اطمينان حاصل نماييد و برنامه ها و فعاليت هاى مختلفى از قبيل کلاس هاى فوق برنامه، کمک آموزشى، تفريحى و يا ورزشى را براى زمان بعد از مدرسه براى آن ها درنظر بگيريد. 

به کودکان فعاليت هايى جايگزين مانند کتاب خوانى را به جاى تماشاى تلويزيون و يا بازى هاى کامپوترى پيشنهاد دهيد.

به رشد خلاقيت و نوآورى کودکان کمک کنيد.

فرزندانتان را با افراد جديد آشنا کنيد و به افزايش توانايى هاى اجتماعى آن ها کمک نماييد.

به آن ها حس مشارکت با دوستان و همکلاسى هايشان را القا نماييد.

همچنين به اين نکته توجه داشته باشيد که فعاليت هاى بعد از مدرسه آن ها به صورتى باشد که کودکان بتوانند تکاليف مدرسه را با آرامش و به درستى انجام دهند. مراقب فوق برنامه هايشان باشيد تا زمان کودکان بين مدرسه و خانه به درستى تقسيم شود.

تکاليف درسى بخش بسيار مهمى از مدرسه فرزندان شما است. براى کمک به بچه ها در انجام تکاليف درسى محيطى آرام و ساکت را براى آنها فراهم نماييد.

هيچگاه تکاليف فرزندتان را انجام ندهيد. ولى اين اطمينان را به او بدهيد که در هر لحظه آماده کمک به او و پاسخ دادن به سوال هايش مى باشيد.
کودکان خود را به مسئوليت پذيرى، زمان سنجى، يادداشت بردارى، نوشتن تکاليف و تحويل به موقع آن ها تشويق نماييد.

مطمئن شويد که کودک شما از اوقاتى که در مدرسه سپرى مى کند بهترين بهره را مى برد. هميشه با معلم هاى فرزندتان از طريق گفتگوها و جلسه هايى که در طول سال برگزار مى شوند، ارتباط داشته باشيد تا از نقاط قوت و ضعف کودک خود آگاهى بهترى پيدا کنيد.

و از همه مهمتر اينکه چه روز اول و چه روز آخر مدرسه، به نحوى رفتار نماييد که فرزند شما بداند همواره به احساسات و نگرانى هاى او توجه نموده و انتظار بيش از اندازه اى از او نداريد. تنها در اين صورت است که براى موفقيت در مدرسه تمام سعى خود را مى کند.

منبع: سايت KidsHealth